Kontakt

Besöksadress Keramikvägen 122 | 23840 Oxie

Besökstider
Måndagar kl 18,00
Torsdagar kl 18,00

Vi träffas uppe vid ingången, sidan om badet

Hemmaplan Oxievångshallen

Plusgiro 53 68 51-9

E-post skabersjo.skf@telia.com