Styrelsen

Ordförande – Anders Bucher

Sekreterare – Alexander Nyberg

Kassör – Pontus Bartilson