Styrelsen

Ordförande – Anders Bucher

Sekreterare – Gustav Eneberg

Kassör – Pontus Bartilson