Styrelsen

Ordförande – Anders Bucher

Sekreterare – Lennart Sörensson

Kassör – Pontus Bartilson